Wat je onderweg tegenkomt

Stadion Galgenwaard

Tot ongeveer 1600 was Galghenwert, zoals het in de Middeleeuwen werd genoemd, een galgenveld waar de lijken van geëxecuteerden werden opgehangen. Wij maken er een gezelliger feestje van! We starten en finishen groots bij het stadion van FC Utrecht.

Fort Vossegat

Op het terrein van de Kromhoutkazerne zie je restanten van het voormalige Fort Vossegat. Normaal gesloten voor publiek, maar tijdens de Waterlinie Wandeltocht mag je er gewoon langs lopen! Verwacht het bomvrije wachthuis, de ‘brug met de twaalf gaten’ en de Tamboershut.

Groepsschuilplaats bij Fort de Gagel

Verfdokter beschilderde een van de groepsschuilplaatsen bij Fort de Gagel. De beschildering verbeeldt hoe soldaten de schuilplaats gebruikten tijdens oorlogsdreiging. Deze levensechte schildering maakt de Hollandse Waterlinies zichtbaar en beleefbaar voor alle bezoekers.

 
Landgoed Oud-Amelisweerd

Amelisweerd is een rivierbos verscholen in een bocht van de Kromme Rijn. Dit oude loofbos op kleigrond is uniek in Nederland. In het bos liggen de oude ridderhofsteden Oud- en Nieuw-Amelisweerd en Rhijnauwen. 

Fort Hoofddijk

Fort Hoofddijk is van 1877 tot 1879 gebouwd. Op en rondom Fort Hoofddijk liggen de Botanische Tuinen.  In de Botanische Tuinen, die onderdeel zijn van de Universiteit Utrecht, leeft een grote collectie planten uit de hele wereld. De bomvrije bergplaatsen voor het geschut zorgen voor een hoogteverschil waardoor de grootste rotstuin van Nederland op deze plaats kon worden aangelegd. 

Weerdsluis

In de 16de eeuw werd het begin gemaakt met de Weerdsluis om het waterpeil in het Utrechtse singel- en grachtenstelsel op niveau te houden. Later ook een militair-tactische inundatiesluis. Leuk weetje: soms moeten vissen lang wachten bij de Weerdsluis, omdat de sluisdeuren niet vaak open gaan. Daar is de visdeurbel voor uitgevonden; een webcam om te zien of er vissen zijn. Het publiek kan dan de sluiswachter waarschuwen zodat deze de sluis kan openen.

Fort bij Vechten

Fort bij Vechten is gebouwd tussen 1867 en 1870. De grote bomvrije kazerne werd in 1880 toegevoegd. Er werd meerdere malen gemobiliseerd. Maar bij oorlogshandelingen is dit fort nooit betrokken geweest. De laatste militaire functie van het fort was bandenopslag van Defensie. Het fort is in 1996 door Defensie overgedragen aan Staatsbosbeheer.

Fort bij Rijnauwen

Fort bij Rijnauwen is het grootste vestingswerk van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het totale gebied is circa 31 hectare groot. Het fort  is gebouwd tussen 1868 en 1875 en bestaat uit bomvrije kazernes, kruithuizen, manschappenverblijven, kazematten, flankbatterijen, groepsschuilkelders en een groot terreplein (oefen- en paradeplaats). Door zijn bouwstijl en gaafheid is het fort historisch gezien uniek.

Lunetten

Lunet I is onderdeel van de vier Lunetten op de Houtense vlakte. Dit hoger gelegen deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie kon niet onder water worden gezet. Daarom werden er in de periode 1822-1828 vier kleine forten gebouwd die samen één verdedigingswerk vormen.

Dit fort kent twee bijzondere functies. Kinderopvang organisatie Ludens heeft hier een BSO Het Fort waar kinderen na schooltijd heerlijk kunnen spelen. Er worden moestuinen onderhouden waarbij de kinderen met de eigen gekweekte producten koken om ze daarna natuurlijk lekker op te eten. 

Fort Lunet IV is gebouwd tussen 1824 en 1826. Eind 1939 besloot het Ministerie van Defensie de eerste verdedigingslijn te verschuiven naar de Grebbelinie en werd het werk in de Nieuwe Hollandse Waterlinie stopgezet. Op dit fort zijn daarom alleen twee betonnen funderingsplaten aanwezig.

Van alle forten heeft Fort Lunet IV wel een hele bijzondere functie, het is namelijk een zorgfort. In samenwerking met ZOMO Dagbesteding krijgen mensen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid om te werken in het lunchrestaurant en de landgoedwinkel op het fort. Om de omgeving er zo goed mogelijk uit te laten zien, zijn de cliënten van ZOMO Dagbesteding maanden hard aan het werk geweest aan de groenvoorziening van het fort.

Scroll naar top